Кошницата е празна!
Добре дошли! Влезте или създайте нов профил!

Условия на партньорската програма

 

Условия на партньорската програма

Регистрацията и ползването на програмата означава, че сте се запознали с условията и сте ги приели.

 

Участие в партньорскта програма на Avtorenovacia.com

Партньорската програма е удобен и лесен начин да спечелите пари, без да полагате никакви усилия. Единственото условие е да имате уеб сайт, където да поставите линк или банер, водещ към нашия сайт. Всеки път, когато клиент, дошъл от вашия сайт направи покупка в нашия сайт, вие ще получавате процент от сумата на поръчката.

В програмата могат да участват физически и юридически лица. След регистрация партньорът трябва да избере и постави в своя сайт линк, предоставен от партньорската програма, чрез който да се отчитат посещенията, покупките и комисионните Ви към програмата. Без да е поставил връзка със съответния си партньорски код, партньорът не може да акумулира продажби и съответно - комисионни.

Ако ваш посетител препратен към нашия сайт стане наш клиент в период до 1488 часа ( 2 месеца ) след пренасочването му към нас, Вие получавате комисионна в размер на 15% процента от стойността на направената поръчка в нашия сайт, но само при условие, че тази поръчка е реална и платена от клиента.

За поръчки направени чрез Вашия профил се броят само платени поръчки. Програмата отчита продажбата за реализирана при завеждането й като ЗАВЪРШЕНА.

Програмата следи IP адресите на всички пристигащи и резервиращи потребители, с цел да се избегнат злоупотреби. В случай, че от акаунта Ви регулярно пристигат клиенти, които пускат нереални поръчки или се констатира друг вид злоупотреба с цел манипулиране на програмата, ще бъдат взети съответните мерки - прекъсване на участието ви в програмата, а за по-сериозни нанесени щети - отговорност ще се търси по съдебен път.

 

Изплащането на комисионните

Натрупаните суми от комисионни получавате след достигане на 50,00 лв. За да заявите разплащане изпратете e-mail на avtorenovacia@gmail.com

Относно изплащането на комисионните става чрез удобен за двете страни метод. След писмото с поискване на сумата , на телефон посочен от вас ще ви позвъним за да уточним метода на изплащане на сумата.

 

Авторски права и задължения на партньорите

Като партньор на Avtorenovacia.com Вие не получавате никакви права върху Avtorenovacia.com , не можете да използвате името и логото на Avtorenovacia.com за каквито и да е странични цели, нито да представлявате компанията пред трети лица. Всеки партньор може да използва единствено за целите на партньорската програма предоставените в сайта линкове, в непроменен вид.

Всички линкове към нашия сайт, които поставяте на вашият сайт, трябва да бъдат взети от страницата на нашата Партньорска Програма.

Като партньор на Avtorenovacia.com Вие не получавате представителни функции, т.е. не сте представител на Avtorenovacia.com и нямате право да водите преговори и да сключвате договори от името и за сметка на Avtorenovacia.com.

Като партньор на Avtorenovacia.com се задължавате да спазвате условието за неразпространение на всяка информация получена при съвместната ни работа и считана за конфиденциална, с изключение на считаната за общоприета публичност. За конфиденциална се счита и всяка информация за реализираните чрез Вашия профил доставени поръчки като брой, стойност на поръчките, вид на продадените чрез Вашият профил оферти и сумата на реализираната комисионна.

 

Права и отговорности на Avtorenovacia.com

Avtorenovacia.com не носи никаква отговорност за реализирани загуби или пропуснати ползи от Партньор по Партньорската програма на нашия сайт извън правилата на програмата и от нереални поръчки.

Avtorenovacia.com не носи отговорност за пропуснати ползи от Партньор в Партньорската Програма от неизпълнени поръчки поради неналичност на оферти или каквито и да било други причини, които са ни попречили да изпълним поръчка!

Avtorenovacia.com не носи никаква отговорност за отказани от клиенти поръчки  и пропуснати ползи от Партньор по Партньорската програма в този случай.

Avtorenovacia.com си запазва правото да променя при необходимост Партньорските условия и правила, както и размера на изплащания процент комисионна. Проверявайте систематично за новини или нова информация по програмата. Промяната на процента на изплащаната комисионна не важи за вече реализирани чрез Вашия профил поръчки. Отнася се за поръчки направени след официалната промяна на процента комисионна и публикуването му на страницата на Партньорските условия и правила.

Avtorenovacia.com залага като възможност в програмата си да увеличи комисионната само на определени Партньори, при осигуряване на голям брой редовни поръчки.

Avtorenovacia.com си запазва правото да променя банерите и линковете включени в Партньорската програма без да уведомява писмено своите Партньори. Avtorenovacia.com си запазва правото да прекрати партньорски профил и сътрудничество с Партньор, който не спазва Партньорските Условия и Правила, уронва доброто име на Avtorenovacia.com или клиентите и партньорите на фирмата, без да сме длъжни да даваме каквито и да било подробности и информация за нашето решение. В този случай Avtorenovacia.com си запазва правото да търси по съдебен път компенсация за нанесените материални и нематериални щети от некоректни Партньори.

Back to Top